ความผิดปกติของข้อมูล (อำเภอ)

ความผิดปกติของข้อมูล (43 แฟ้ม)
3.51%
  • ข้อมูลทั้งหมด 32,904,205
  • ผิดปกติ 1,154,224
  • คิดเป็น % 3.51
คุณภาพของข้อมูล (43 แฟ้ม)
96.49%
  • ข้อมูลทั้งหมด 32,904,205
  • คุณภาพข้อมูล 31,749,981
  • คิดเป็น % 96.49
ความผิดปกติของข้อมูลรายอำเภอ
1.93 % Person
10.79 % ANC
0.36 % LABFU
8.73% Epi
ข้อมูลที่ผิดปกติรายอำเภอ
ข้อมูลรายแฟ้มที่ผิดปกติ
แฟ้ม
ข้อมูลทั้งหมด
ผิดปกติ
คิดเป็น %
VILLAGE
668
372
55.69
DEATH
5,074
2,523
49.72
ACCIDENT
30,008
9,424
31.40
SURVEILLANCE
20,910
5,835
27.91
PRENATAL
3,161
802
25.37
DISABILITY
15,497
3,577
23.08
CHARGE_IPD
805,127
164,347
20.41
LABOR
4,276
727
17.00
DRUGALLERGY
14,191
1,846
13.01
DIAGNOSIS_IPD
145,013
17,965
12.39
CHRONICFU
354,021
40,630
11.48
ANC
18,552
2,001
10.79
PROCEDURE_IPD
44,196
4,405
9.97
DRUG_IPD
712,457
65,913
9.25
ADMISSION
61,122
5,550
9.08
EPI
129,650
11,314
8.73
APPOINTMENT
307,174
25,200
8.20
NEWBORN
3,686
233
6.32
DRUG_OPD
3,970,866
249,021
6.27
DIAGNOSIS_OPD
4,632,556
264,072
5.70
ICF
4,895
269
5.50
CARD
1,343,638
61,958
4.61
HOME
142,866
6,236
4.36
CHRONIC
318,437
11,941
3.75
FP
21,377
773
3.62
ADDRESS
964,974
23,151
2.40
FUNCTIONAL
5,740
129
2.25
POSTNATAL
8,741
187
2.14
PERSON
1,349,037
26,050
1.93
REHABILITATION
126,482
2,329
1.84
PROCEDURE_OPD
1,942,354
30,416
1.57
SERVICE
2,786,116
38,668
1.39
NCDSCREEN
215,498
2,970
1.38
NEWBORNCARE
7,126
98
1.38
PROVIDER
5,084
66
1.30
WOMEN
84,073
762
0.91
CHARGE_OPD
6,874,123
52,072
0.76
COMMUNITY_SERVICE
46,719
356
0.76
DENTAL
246,059
1,396
0.57
NUTRITION
877,761
4,012
0.46
LABFU
2,453,675
8,905
0.36
SPECIALPP
1,800,901
5,723
0.32
COMMUNITY_ACTIVITY
324
0
0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03