วันที่ประมวลผล : 12 กรกฏาคม 2563

ความผิดปกติของข้อมูล (อำเภอ)

ความผิดปกติของข้อมูล (43 แฟ้ม)
2.94%
  • ข้อมูลทั้งหมด 26,011,497
  • ผิดปกติ 763,896
  • คิดเป็น % 2.94
คุณภาพของข้อมูล (43 แฟ้ม)
97.06%
  • ข้อมูลทั้งหมด 26,011,497
  • คุณภาพข้อมูล 25,247,601
  • คิดเป็น % 97.06
ความผิดปกติของข้อมูลรายอำเภอ
1.81 % Person
7.04 % ANC
0.14 % LABFU
3.54% Epi
ข้อมูลที่ผิดปกติรายอำเภอ
ข้อมูลรายแฟ้มที่ผิดปกติ
แฟ้ม
ข้อมูลทั้งหมด
ผิดปกติ
คิดเป็น %
VILLAGE
667
337
50.52
DEATH
3,680
1,641
44.59
PRENATAL
1,862
631
33.89
SURVEILLANCE
13,008
3,553
27.31
ACCIDENT
12,058
2,802
23.24
DISABILITY
16,186
3,324
20.54
DRUG_IPD
354,896
66,854
18.84
LABOR
2,904
541
18.63
DIAGNOSIS_IPD
84,436
14,326
16.97
PROCEDURE_IPD
22,233
2,630
11.83
DRUGALLERGY
15,678
1,855
11.83
APPOINTMENT
217,901
25,552
11.73
CHRONICFU
299,469
33,554
11.20
FP
15,177
1,513
9.97
CHARGE_IPD
356,482
31,233
8.76
NEWBORN
2,496
206
8.25
ADMISSION
25,357
1,847
7.28
ICF
1,242
89
7.17
ANC
11,887
837
7.04
DRUG_OPD
2,832,089
165,550
5.85
DIAGNOSIS_OPD
3,636,120
184,549
5.08
CHRONIC
364,066
15,540
4.27
CARD
1,454,964
58,349
4.01
EPI
81,708
2,890
3.54
NCDSCREEN
226,250
7,687
3.40
HOME
143,067
4,502
3.15
REHABILITATION
82,590
1,761
2.13
ADDRESS
983,275
19,555
1.99
PERSON
1,399,673
25,291
1.81
PROCEDURE_OPD
1,454,868
24,282
1.67
COMMUNITY_SERVICE
31,825
516
1.62
FUNCTIONAL
2,691
36
1.34
PROVIDER
5,786
74
1.28
SERVICE
2,004,785
23,318
1.16
WOMEN
85,281
867
1.02
POSTNATAL
5,750
32
0.56
CHARGE_OPD
4,921,547
25,896
0.53
NEWBORNCARE
4,687
22
0.47
DENTAL
227,317
967
0.43
NUTRITION
472,942
1,926
0.41
SPECIALPP
1,725,489
3,606
0.21
LABFU
2,407,002
3,355
0.14
COMMUNITY_ACTIVITY
106
0
0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03