ประมวลเสร็จสิ้นวันที่ 28 ม.ค. 2566 เวลา 07:01:49

ความผิดปกติของข้อมูล (อำเภอ)

ความผิดปกติของข้อมูล (43 แฟ้ม)
2.68%
  • ข้อมูลทั้งหมด 33,665,878
  • ผิดปกติ 901,238
  • คิดเป็น % 2.68
คุณภาพของข้อมูล (43 แฟ้ม)
97.32%
  • ข้อมูลทั้งหมด 33,665,878
  • คุณภาพข้อมูล 32,764,640
  • คิดเป็น % 97.32
ความผิดปกติของข้อมูลรายอำเภอ
2.04 % Person
12.96 % ANC
0.76 % LABFU
0.57% Epi
ข้อมูลที่ผิดปกติรายอำเภอ
ข้อมูลรายแฟ้มที่ผิดปกติ
แฟ้ม
ข้อมูลทั้งหมด
ผิดปกติ
คิดเป็น %
VILLAGE
712
319
44.80
PRENATAL
3,368
985
29.25
FP
15,102
3,965
26.25
DEATH
5,833
1,498
25.68
DISABILITY
16,894
2,361
13.98
LABOR
3,391
447
13.18
ANC
18,658
2,419
12.96
HOME
146,403
16,859
11.52
ACCIDENT
28,440
2,992
10.52
APPOINTMENT
373,472
38,264
10.25
CHRONICFU
330,226
33,567
10.16
DRUGALLERGY
20,756
1,987
9.57
CHARGE_IPD
880,013
68,533
7.79
NEWBORN
3,063
232
7.57
ADMISSION
67,088
4,540
6.77
DRUG_OPD
4,483,994
285,049
6.36
DIAGNOSIS_IPD
244,234
14,834
6.07
SURVEILLANCE
68,462
4,100
5.99
PROCEDURE_IPD
97,640
5,573
5.71
DRUG_IPD
762,866
41,576
5.45
COMMUNITY_SERVICE
23,860
1,269
5.32
CHRONIC
472,867
20,657
4.37
NCDSCREEN
264,369
9,678
3.66
CHARGE_OPD
2,319,853
81,124
3.50
PERSON
1,693,978
34,565
2.04
ADDRESS
1,186,633
23,708
2.00
PROCEDURE_OPD
1,894,530
35,897
1.89
FUNCTIONAL
3,354
63
1.88
REHABILITATION
120,168
1,938
1.61
DIAGNOSIS_OPD
5,000,745
72,316
1.45
POSTNATAL
6,718
75
1.12
SERVICE
3,223,549
26,737
0.83
LABFU
3,510,748
26,811
0.76
CARD
1,902,086
13,808
0.73
NEWBORNCARE
5,606
39
0.70
EPI
900,630
5,165
0.57
PROVIDER
7,617
43
0.56
DENTAL
262,301
1,452
0.55
NUTRITION
1,159,634
5,652
0.49
SPECIALPP
2,041,579
9,996
0.49
WOMEN
88,754
145
0.16
COMMUNITY_ACTIVITY
8
0
0.00
ICF
5,676
0
0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03