วันที่ประมวลผล : 25 กุมภาพันธ์ 2564

ความผิดปกติของข้อมูล (อำเภอ)

ความผิดปกติของข้อมูล (43 แฟ้ม)
2.88%
  • ข้อมูลทั้งหมด 16,738,226
  • ผิดปกติ 481,732
  • คิดเป็น % 2.88
คุณภาพของข้อมูล (43 แฟ้ม)
97.12%
  • ข้อมูลทั้งหมด 16,738,226
  • คุณภาพข้อมูล 16,256,494
  • คิดเป็น % 97.12
ความผิดปกติของข้อมูลรายอำเภอ
1.77 % Person
11.97 % ANC
0.22 % LABFU
3.38% Epi
ข้อมูลที่ผิดปกติรายอำเภอ
ข้อมูลรายแฟ้มที่ผิดปกติ
แฟ้ม
ข้อมูลทั้งหมด
ผิดปกติ
คิดเป็น %
ADMISSION
4,114
2,890
70.25
DEATH
1,943
988
50.85
VILLAGE
673
324
48.14
PRENATAL
712
280
39.33
DRUG_IPD
52,584
18,947
36.03
SURVEILLANCE
5,018
1,624
32.36
LABOR
1,141
242
21.21
APPOINTMENT
100,193
20,684
20.64
ACCIDENT
2,373
484
20.40
CHARGE_IPD
71,475
13,840
19.36
DISABILITY
16,436
3,169
19.28
DIAGNOSIS_IPD
7,645
1,388
18.16
FP
7,120
1,114
15.65
PROCEDURE_IPD
2,597
354
13.63
ANC
5,865
702
11.97
DRUGALLERGY
16,840
1,891
11.23
NEWBORN
937
79
8.43
CHRONICFU
169,212
11,944
7.06
DRUG_OPD
1,340,579
90,970
6.79
DIAGNOSIS_OPD
2,191,176
131,161
5.99
HOME
143,622
8,075
5.62
CHRONIC
404,245
16,009
3.96
EPI
32,034
1,083
3.38
COMMUNITY_SERVICE
18,332
615
3.35
CARD
1,562,512
49,517
3.17
ADDRESS
1,040,792
23,407
2.25
NCDSCREEN
222,136
4,450
2.00
PERSON
1,450,433
25,613
1.77
FUNCTIONAL
1,934
32
1.65
REHABILITATION
69,073
940
1.36
PROCEDURE_OPD
836,797
11,214
1.34
PROVIDER
6,446
77
1.19
SERVICE
1,064,092
11,387
1.07
CHARGE_OPD
2,535,054
19,730
0.78
NEWBORNCARE
2,144
15
0.70
POSTNATAL
2,517
16
0.64
NUTRITION
113,964
382
0.34
LABFU
1,317,102
2,878
0.22
DENTAL
182,196
319
0.18
SPECIALPP
1,646,225
2,770
0.17
WOMEN
85,847
128
0.15
COMMUNITY_ACTIVITY
30
0
0.00
ICF
2,066
0
0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03