ประมวลเสร็จสิ้นวันที่ 10 พ.ค. 2564 เวลา 12:34:23

ความผิดปกติของข้อมูล (อำเภอ)

ความผิดปกติของข้อมูล (43 แฟ้ม)
2.21%
  • ข้อมูลทั้งหมด 21,613,665
  • ผิดปกติ 476,694
  • คิดเป็น % 2.21
คุณภาพของข้อมูล (43 แฟ้ม)
97.79%
  • ข้อมูลทั้งหมด 21,613,665
  • คุณภาพข้อมูล 21,136,971
  • คิดเป็น % 97.79
ความผิดปกติของข้อมูลรายอำเภอ
1.79 % Person
5.96 % ANC
0.11 % LABFU
3.44% Epi
ข้อมูลที่ผิดปกติรายอำเภอ
ข้อมูลรายแฟ้มที่ผิดปกติ
แฟ้ม
ข้อมูลทั้งหมด
ผิดปกติ
คิดเป็น %
VILLAGE
673
299
44.43
PRENATAL
1,191
421
35.35
DEATH
2,907
846
29.10
APPOINTMENT
154,981
31,146
20.10
DISABILITY
16,466
3,174
19.28
PROCEDURE_IPD
26,132
4,944
18.92
SURVEILLANCE
6,054
923
15.25
FP
10,340
1,495
14.46
ACCIDENT
9,342
1,074
11.50
ADMISSION
15,940
1,781
11.17
DRUGALLERGY
17,192
1,892
11.01
LABOR
1,633
128
7.84
CHARGE_IPD
219,197
15,004
6.84
NEWBORN
1,544
99
6.41
ANC
8,451
504
5.96
CHRONICFU
229,382
13,586
5.92
HOME
143,697
8,126
5.65
DIAGNOSIS_IPD
48,833
2,465
5.05
DRUG_OPD
1,973,309
94,170
4.77
DRUG_IPD
180,444
7,710
4.27
CHRONIC
423,793
17,864
4.22
DIAGNOSIS_OPD
2,848,280
113,402
3.98
EPI
50,671
1,741
3.44
CARD
1,590,496
51,890
3.26
COMMUNITY_SERVICE
23,665
616
2.60
NCDSCREEN
236,849
5,437
2.30
FUNCTIONAL
2,863
65
2.27
ADDRESS
1,044,679
21,540
2.06
PERSON
1,464,987
26,178
1.79
REHABILITATION
105,560
1,396
1.32
PROCEDURE_OPD
1,193,150
11,804
0.99
NEWBORNCARE
3,287
30
0.91
POSTNATAL
3,783
32
0.85
ICF
3,621
30
0.83
PROVIDER
6,510
52
0.80
SERVICE
1,464,883
9,677
0.66
CHARGE_OPD
3,716,277
18,740
0.50
NUTRITION
239,715
783
0.33
DENTAL
210,310
401
0.19
WOMEN
86,100
134
0.16
SPECIALPP
1,811,158
2,907
0.16
LABFU
2,015,289
2,188
0.11
COMMUNITY_ACTIVITY
31
0
0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03