วันที่ประมวลผล : 19 ตุลาคม 2563

ความผิดปกติของข้อมูล (อำเภอ)

ความผิดปกติของข้อมูล (43 แฟ้ม)
2.71%
  • ข้อมูลทั้งหมด 31,831,243
  • ผิดปกติ 863,336
  • คิดเป็น % 2.71
คุณภาพของข้อมูล (43 แฟ้ม)
97.29%
  • ข้อมูลทั้งหมด 31,831,243
  • คุณภาพข้อมูล 30,967,907
  • คิดเป็น % 97.29
ความผิดปกติของข้อมูลรายอำเภอ
1.83 % Person
10.39 % ANC
0.23 % LABFU
2.52% Epi
ข้อมูลที่ผิดปกติรายอำเภอ
ข้อมูลรายแฟ้มที่ผิดปกติ
แฟ้ม
ข้อมูลทั้งหมด
ผิดปกติ
คิดเป็น %
VILLAGE
668
324
48.50
DEATH
4,793
2,164
45.15
PRENATAL
2,534
862
34.02
SURVEILLANCE
17,959
5,286
29.43
PROCEDURE_IPD
49,487
14,499
29.30
ACCIDENT
20,971
4,305
20.53
DISABILITY
16,245
3,333
20.52
LABOR
3,855
663
17.20
APPOINTMENT
288,010
39,420
13.69
DRUGALLERGY
16,099
1,875
11.65
FP
19,625
2,254
11.49
ANC
17,258
1,793
10.39
CHARGE_IPD
592,336
61,415
10.37
CHRONICFU
370,796
36,287
9.79
NEWBORN
3,347
269
8.04
ADMISSION
44,181
3,455
7.82
DIAGNOSIS_IPD
137,298
9,178
6.68
DRUG_IPD
535,021
28,921
5.41
DRUG_OPD
3,698,467
192,159
5.20
DIAGNOSIS_OPD
4,518,868
208,736
4.62
CHRONIC
381,609
14,236
3.73
NCDSCREEN
234,976
8,103
3.45
ICF
2,722
89
3.27
HOME
143,750
4,619
3.21
CARD
1,503,218
45,348
3.02
EPI
113,385
2,857
2.52
REHABILITATION
114,906
2,411
2.10
ADDRESS
1,007,013
20,003
1.99
PROCEDURE_OPD
1,852,825
34,632
1.87
PERSON
1,424,825
26,027
1.83
FUNCTIONAL
3,340
58
1.74
COMMUNITY_SERVICE
38,312
538
1.40
PROVIDER
6,054
73
1.21
SERVICE
2,555,909
28,573
1.12
WOMEN
85,704
869
1.01
POSTNATAL
7,564
66
0.87
DENTAL
249,575
1,871
0.75
CHARGE_OPD
6,443,062
42,898
0.67
NEWBORNCARE
6,420
41
0.64
NUTRITION
529,049
2,096
0.40
LABFU
2,987,783
6,939
0.23
SPECIALPP
1,781,310
3,791
0.21
COMMUNITY_ACTIVITY
114
0
0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03