ความผิดปกติของข้อมูล (อำเภอ)

ความผิดปกติของข้อมูล (43 แฟ้ม)
3.37%
  • ข้อมูลทั้งหมด 26,296,832
  • ผิดปกติ 886,923
  • คิดเป็น % 3.37
คุณภาพของข้อมูล (43 แฟ้ม)
96.63%
  • ข้อมูลทั้งหมด 26,296,832
  • คุณภาพข้อมูล 25,409,909
  • คิดเป็น % 96.63
ความผิดปกติของข้อมูลรายอำเภอ
1.93 % Person
11.50 % ANC
0.70 % LABFU
2.97% Epi
ข้อมูลที่ผิดปกติรายอำเภอ
ข้อมูลรายแฟ้มที่ผิดปกติ
แฟ้ม
ข้อมูลทั้งหมด
ผิดปกติ
คิดเป็น %
VILLAGE
664
456
68.67
DEATH
3,184
1,665
52.29
SURVEILLANCE
14,142
4,527
32.01
PRENATAL
1,927
529
27.45
DISABILITY
13,489
3,320
24.61
ACCIDENT
15,673
2,885
18.41
CHARGE_IPD
420,768
76,729
18.24
LABOR
3,287
511
15.55
DRUGALLERGY
11,789
1,830
15.52
ANC
12,063
1,387
11.50
APPOINTMENT
233,605
26,710
11.43
DIAGNOSIS_IPD
75,861
8,611
11.35
PROCEDURE_IPD
23,648
2,647
11.19
CHRONICFU
285,186
30,619
10.74
DRUG_OPD
2,997,400
227,062
7.58
ADMISSION
32,508
2,405
7.40
DRUG_IPD
377,231
27,881
7.39
NEWBORN
2,884
191
6.62
DIAGNOSIS_OPD
3,782,129
221,190
5.85
CARD
1,201,150
65,934
5.49
HOME
143,090
6,312
4.41
FP
16,717
602
3.60
CHRONIC
284,259
9,495
3.34
EPI
87,079
2,589
2.97
POSTNATAL
6,527
177
2.71
FUNCTIONAL
5,095
126
2.47
ICF
3,397
80
2.36
PERSON
1,306,347
25,248
1.93
REHABILITATION
98,504
1,647
1.67
ADDRESS
860,886
14,077
1.64
NEWBORNCARE
5,470
88
1.61
SERVICE
2,222,607
32,042
1.44
PROCEDURE_OPD
1,533,878
21,228
1.38
NCDSCREEN
213,884
2,939
1.37
PROVIDER
4,850
65
1.34
DENTAL
221,664
2,364
1.07
COMMUNITY_SERVICE
41,550
340
0.82
CHARGE_OPD
5,252,702
38,453
0.73
LABFU
1,992,289
13,986
0.70
NUTRITION
678,408
3,359
0.50
SPECIALPP
1,726,284
4,582
0.27
WOMEN
82,540
35
0.04
COMMUNITY_ACTIVITY
217
0
0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03