ประมวลเสร็จสิ้นวันที่ 9 มิ.ย. 2566 เวลา 11:31:52

ความผิดปกติของข้อมูล (อำเภอ)

ความผิดปกติของข้อมูล (43 แฟ้ม)
2.50%
  • ข้อมูลทั้งหมด 20,063,001
  • ผิดปกติ 500,816
  • คิดเป็น % 2.50
คุณภาพของข้อมูล (43 แฟ้ม)
97.50%
  • ข้อมูลทั้งหมด 20,063,001
  • คุณภาพข้อมูล 19,562,185
  • คิดเป็น % 97.50
ความผิดปกติของข้อมูลรายอำเภอ
2.03 % Person
11.05 % ANC
0.64 % LABFU
5.37% Epi
ข้อมูลที่ผิดปกติรายอำเภอ
ข้อมูลรายแฟ้มที่ผิดปกติ
แฟ้ม
ข้อมูลทั้งหมด
ผิดปกติ
คิดเป็น %
VILLAGE
718
324
45.13
FP
8,155
2,941
36.06
PRENATAL
1,225
396
32.33
DEATH
2,691
731
27.16
ADMISSION
16,546
3,016
18.23
DISABILITY
16,915
2,303
13.62
APPOINTMENT
163,478
20,975
12.83
CHRONICFU
192,211
24,269
12.63
LABOR
1,441
172
11.94
SURVEILLANCE
17,459
2,053
11.76
ANC
9,872
1,091
11.05
NEWBORN
1,327
134
10.10
COMMUNITY_SERVICE
11,789
1,116
9.47
DRUGALLERGY
21,301
1,998
9.38
ACCIDENT
7,587
710
9.36
PROCEDURE_IPD
22,996
1,866
8.11
HOME
147,118
9,295
6.32
DRUG_IPD
195,467
12,147
6.21
DIAGNOSIS_IPD
45,546
2,705
5.94
EPI
50,804
2,730
5.37
CHARGE_IPD
218,017
11,345
5.20
CHRONIC
486,662
24,430
5.02
DRUG_OPD
2,266,185
100,060
4.42
NCDSCREEN
206,619
8,418
4.07
CARD
1,928,194
64,011
3.32
DIAGNOSIS_OPD
2,866,280
63,804
2.23
PERSON
1,709,728
34,624
2.03
ADDRESS
1,193,909
24,200
2.03
SERVICE
1,452,679
28,434
1.96
REHABILITATION
92,046
1,752
1.90
NUTRITION
475,643
7,377
1.55
PROCEDURE_OPD
1,206,094
16,657
1.38
POSTNATAL
3,178
40
1.26
FUNCTIONAL
2,882
32
1.11
DENTAL
207,733
1,578
0.76
LABFU
2,338,422
15,073
0.64
NEWBORNCARE
2,755
17
0.62
PROVIDER
7,885
43
0.55
SPECIALPP
2,371,954
7,799
0.33
WOMEN
88,948
150
0.17
ICF
2,539
0
0.00
COMMUNITY_ACTIVITY
3
0
0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03