ความผิดปกติของข้อมูล (อำเภอ)

ความผิดปกติของข้อมูล (43 แฟ้ม)
3.34%
  • ข้อมูลทั้งหมด 32,237,488
  • ผิดปกติ 1,076,161
  • คิดเป็น % 3.34
คุณภาพของข้อมูล (43 แฟ้ม)
96.66%
  • ข้อมูลทั้งหมด 32,237,488
  • คุณภาพข้อมูล 31,161,327
  • คิดเป็น % 96.66
ความผิดปกติของข้อมูลรายอำเภอ
2.05 % Person
6.88 % ANC
0.36 % LABFU
7.37% Epi
ข้อมูลที่ผิดปกติรายอำเภอ
ข้อมูลรายแฟ้มที่ผิดปกติ
แฟ้ม
ข้อมูลทั้งหมด
ผิดปกติ
คิดเป็น %
VILLAGE
664
368
55.42
DEATH
4,732
2,491
52.64
SURVEILLANCE
20,910
6,308
30.17
PRENATAL
3,055
771
25.24
DISABILITY
14,387
3,281
22.81
CHARGE_IPD
650,949
123,187
18.92
ACCIDENT
24,945
4,641
18.60
LABOR
4,237
724
17.09
DRUGALLERGY
12,763
1,832
14.35
PROCEDURE_IPD
42,818
5,333
12.46
CHRONICFU
353,980
41,854
11.82
DIAGNOSIS_IPD
122,047
14,080
11.54
APPOINTMENT
306,729
25,067
8.17
DRUG_IPD
577,750
45,067
7.80
EPI
127,906
9,422
7.37
ANC
17,142
1,179
6.88
ADMISSION
49,828
3,382
6.79
NEWBORN
3,650
234
6.41
DRUG_OPD
3,957,918
247,893
6.26
CARD
1,254,698
71,418
5.69
DIAGNOSIS_OPD
4,628,643
261,766
5.66
ICF
4,895
269
5.50
HOME
144,256
6,214
4.31
FP
21,355
780
3.65
CHRONIC
300,076
10,588
3.53
FUNCTIONAL
5,738
129
2.25
POSTNATAL
8,653
186
2.15
PERSON
1,338,271
27,448
2.05
REHABILITATION
126,474
2,329
1.84
ADDRESS
889,727
14,396
1.62
PROCEDURE_OPD
1,942,006
30,468
1.57
NEWBORNCARE
7,047
101
1.43
SERVICE
2,784,657
38,614
1.39
NCDSCREEN
215,497
2,975
1.38
PROVIDER
5,071
66
1.30
WOMEN
83,981
763
0.91
CHARGE_OPD
6,756,419
50,121
0.74
COMMUNITY_SERVICE
46,624
343
0.74
DENTAL
245,874
1,466
0.60
NUTRITION
877,415
4,013
0.46
LABFU
2,453,139
8,871
0.36
SPECIALPP
1,800,238
5,723
0.32
COMMUNITY_ACTIVITY
324
0
0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03