ความผิดปกติของข้อมูล (อำเภอ)

ความผิดปกติของข้อมูล (43 แฟ้ม)
7.77%
  • ข้อมูลทั้งหมด 20,816,667
  • ผิดปกติ 1,617,574
  • คิดเป็น % 7.77
คุณภาพของข้อมูล (43 แฟ้ม)
92.23%
  • ข้อมูลทั้งหมด 20,816,667
  • คุณภาพข้อมูล 19,199,093
  • คิดเป็น % 92.23
ความผิดปกติของข้อมูลรายอำเภอ
1.76 % Person
16.87 % ANC
0.96 % LABFU
4.42% Epi
ข้อมูลที่ผิดปกติรายอำเภอ
ข้อมูลรายแฟ้มที่ผิดปกติ
แฟ้ม
ข้อมูลทั้งหมด
ผิดปกติ
คิดเป็น %
VILLAGE
664
495
74.55
CHARGE_IPD
260,421
153,158
58.81
DEATH
2,309
1,183
51.23
ACCIDENT
13,198
5,984
45.34
DIAGNOSIS_IPD
41,130
14,870
36.15
DRUG_OPD
2,141,820
755,548
35.28
SURVEILLANCE
10,495
3,667
34.94
APPOINTMENT
172,929
52,041
30.09
PROCEDURE_IPD
16,053
4,734
29.49
DRUG_IPD
190,809
54,254
28.43
DISABILITY
13,328
3,634
27.27
LABOR
2,462
421
17.10
ANC
7,846
1,324
16.87
PROCEDURE_OPD
1,142,865
152,198
13.32
CHRONICFU
218,915
25,770
11.77
ADMISSION
20,638
2,285
11.07
CARD
1,137,789
68,871
6.05
DIAGNOSIS_OPD
2,988,340
173,535
5.81
NEWBORN
2,110
95
4.50
EPI
51,037
2,254
4.42
HOME
142,854
6,169
4.32
CHRONIC
254,466
9,998
3.93
FP
12,496
433
3.47
FUNCTIONAL
3,547
120
3.38
POSTNATAL
4,921
156
3.17
ICF
2,950
80
2.71
DENTAL
174,816
4,538
2.60
NEWBORNCARE
4,161
74
1.78
PERSON
1,250,765
22,037
1.76
ADDRESS
824,191
13,647
1.66
SERVICE
1,703,263
25,754
1.51
NCDSCREEN
209,261
3,126
1.49
REHABILITATION
74,944
1,075
1.43
PROVIDER
4,527
48
1.06
DRUGALLERGY
11,321
117
1.03
COMMUNITY_SERVICE
33,343
339
1.02
LABFU
1,641,963
15,695
0.96
CHARGE_OPD
3,958,407
27,841
0.70
NUTRITION
493,517
2,573
0.52
SPECIALPP
1,492,459
7,395
0.50
PRENATAL
807
4
0.50
WOMEN
82,315
34
0.04
COMMUNITY_ACTIVITY
215
0
0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03