ความผิดปกติของข้อมูล (อำเภอ)

ความผิดปกติของข้อมูล (43 แฟ้ม)
2.55%
  • ข้อมูลทั้งหมด 19,212,268
  • ผิดปกติ 489,268
  • คิดเป็น % 2.55
คุณภาพของข้อมูล (43 แฟ้ม)
97.45%
  • ข้อมูลทั้งหมด 19,212,268
  • คุณภาพข้อมูล 18,723,000
  • คิดเป็น % 97.45
ความผิดปกติของข้อมูลรายอำเภอ
1.82 % Person
9.50 % ANC
0.16 % LABFU
6.08% Epi
ข้อมูลที่ผิดปกติรายอำเภอ
ข้อมูลรายแฟ้มที่ผิดปกติ
แฟ้ม
ข้อมูลทั้งหมด
ผิดปกติ
คิดเป็น %
VILLAGE
670
367
54.78
DEATH
2,071
1,095
52.87
PRENATAL
738
292
39.57
ACCIDENT
4,113
1,128
27.43
PROCEDURE_IPD
8,742
2,301
26.32
SURVEILLANCE
8,162
2,139
26.21
DRUG_IPD
123,921
31,987
25.81
CHARGE_IPD
140,382
34,021
24.23
DISABILITY
16,018
3,519
21.97
LABOR
1,664
318
19.11
DIAGNOSIS_IPD
28,434
4,946
17.39
DRUGALLERGY
14,637
1,831
12.51
ADMISSION
9,320
1,107
11.88
CHRONICFU
190,198
20,653
10.86
APPOINTMENT
127,201
13,684
10.76
ANC
5,906
561
9.50
NEWBORN
1,442
136
9.43
ICF
782
69
8.82
FP
8,849
759
8.58
EPI
35,208
2,141
6.08
DRUG_OPD
1,718,245
80,517
4.69
HOME
142,941
6,252
4.37
CARD
1,372,017
57,889
4.22
DIAGNOSIS_OPD
2,507,495
99,384
3.96
CHRONIC
337,869
13,193
3.90
NCDSCREEN
215,192
8,267
3.84
COMMUNITY_SERVICE
21,728
519
2.39
REHABILITATION
56,427
1,226
2.17
ADDRESS
972,665
19,291
1.98
PERSON
1,381,585
25,084
1.82
PROCEDURE_OPD
1,068,482
16,373
1.53
PROVIDER
5,613
72
1.28
WOMEN
84,901
857
1.01
SERVICE
1,348,432
11,805
0.88
FUNCTIONAL
2,080
16
0.77
POSTNATAL
3,639
19
0.52
CHARGE_OPD
3,317,520
17,069
0.51
NEWBORNCARE
2,864
14
0.49
NUTRITION
393,204
1,516
0.39
DENTAL
192,567
631
0.33
SPECIALPP
1,583,020
3,348
0.21
LABFU
1,755,244
2,872
0.16
COMMUNITY_ACTIVITY
80
0
0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03